27 Şubat 2009 Cuma

Fikir Mahsulleri Ofisi

Fikir Mahsulleri Ofisi'nin ne şekilde hizmet görebileceği hakkındadır. Blog sahiplerinden birinin, bu kolektif işe girişmesindeki kişisel maksatlarını ve beklentilerini anlatır. Bağlayıcı olmayan manifesto niteliğindedir.


İçimizde (saklı/atıl) kalmış entelektüel üretim enerjilerini açığa çıkarıp tepkimeye sokacak bi kıvılcıma ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bunu üretime sevk edecek, ifade edilmesini sağlayacak bir paylaşım ortamına ihtiyacımız var.

Olaylar gözlemliyoruz, siyasete maruz kalıyoruz, toplumda mahsur kalıyoruz, filmler, televizyonlar izliyoruz, kitaplar okuyoruz. Bunlar hakkında düşüncelerimiz var. Bunların bazıları dile geliyor, sohbetlerde tartışılıyor, sonra uçuyor (söz uçar). Bazıları hiç dile gelmiyor. Bazısı ise, bakın bu önemli, dile gelme ihtimalinin yokluğundan ötürü akla gelmeye de tenezzül etmiyor. İletişimi tesis edecek bir iletişim ortamı olmadığı için ileti oluşmuyor. Diyalojik (ve duruma göre giderek diyalektik) bir etkileşimin yokluğunda, içimizi dökecek bir muhatap olmadığında, içimizden bir şey geçmiyor, aklımıza bir şey gelmiyor.

Çünkü bilirsiniz ki aslında her metin, oralarda bir yerdeki varlığına inanılan bir okuyucuyu muhatap alır. Günlüklerimiz bile. Dualarımız dahi.

Böyle bir ortam bulunsa... Bilsek ki bizi dinlemeye potansiyel olarak hazır birkaç insan var. O zaman elimizi korkak alıştırmaz, bir şeyler karalardık ara ara. Öyle değil mi? Bence böyle.

Yapacağımız iş şu: serbest kültür çalışmaları. Biçim: denemeler – başta yazılı metin olmak üzere resim, fotoğraf, film ve sanal ortamın imkan tanıdığı diğer ortamlarda ifadesini bulan denemeler.
Neleri içerebilir? En basit anlamıyla, eleştiri etkinliği. Hayatla (tarihte, yaşanılan anda, gelecekte veya muhayyilede) bireysel düzeyde girdiğimiz ilişkinin eleştirel tahlili... Film eleştirisi. Kitap eleştirisi. Müzik eleştirisi. Popüler kültür eleştirisi. Siyasal eleştiri. Toplumsal ilişkilerin eleştirisi. Mekan ve mimari... Tarihle iletişim... Gündelik hayata, gündelikçi kadınlara, gündemdeki adamlara, gönderdeki bayraklara dair mikrotezler.

Fikir Mahsulleri Ofisi'nin (ki isim annesi Se7in'dir) faaliyete girişi, benim açımdan, bu maksatladır. Burada yer alan denemeler, her şeyden önce, yazarların kendilerini ifade etmeleri amacına hizmet edecektir. Yazılanların paylaşım ve iletişim unsuru olması, geribildirim alması, sevinç kaynağı kabul edilecektir. Yazılanların anlaşıldığının hissedildiği durumlarda yazarlar kendilerini şanslı addederek ürperecektir. Çünkü bu dünyada anlaşılmak öyle kolay bir şey değil. Bunun değeri bilinecektir.

Benzer hayat tarzlarına sahip olup, sıklıkla aynı duruşlarda rastlaşabilmelerine rağmen; yazarları bir araya getiren şey, ortak bir siyasi görüş veya estetik beğeni değildir. Yazarlar başka başkadır. Özellikle, farklı siyaseten doğruluk standartlarına ve birbirine benzemez mizah anlayışlarına sahip oldukları fark edilecektir. Yazarlar için bu bir ilham, ironi kaynağı olmalıdır.

Yazarları bir araya getiren şey, özgür düşüncenin meyvalarının kayda değer olduğuna dair ortak bir inançtır. Bu meyveler mutlak bir göreceliğin kayırmasıyla aynı potada eriyecek değildir. Aralarında daha değerlileri ve daha değersizleri bulunabilir. Fakat hepsi de, birer özgürlük potansiyelinin gerçekleşmesi olmak suretiyle asgari bir değere sahiptir. Özgür düşünce, özgürlüğün belki en önemli koşuludur. Özgür düşünce, başka pek az şey ayakta kalabilir.

Bu anlayışın ışığında, bu kolektif inisiyatifin idaresi özgür düşünce müessesesi üzerine bırakılmıştır. İlke olarak; terbiyesizlik, ırkçılık, cinsiyetçilik yasaktır. Blogda yer alan yazılarda bunlara rastladığını düşünen okuyuculardan, yazıları yorumlarıyla eleştirmeleri beklenir. Böylece, doğaçlama ve karşılıklı öğrenmeye dayalı anarko-muhafazakar usüllerle bir talim-terbiye sağlanacaktır. Özgür düşünce öngörülemez, zira kendi kendisini yetiştirir.

Blogda başlangıç itibariyle Türkçe yazılar yer almaktadır. Ancak bahsedilecek konunun ve hedeflenen kitlenin gerektirdiği ölçüde başka dillerde metinlere de burada yer vardır.

Akademik değer taşıyan yazıların da yakın zamanda burada yer alması bekleniyor. Blogu takip eden okuyuculardan dileğimiz, yazılardan herhangi birinden faydalanmaya karar verdikleri talihli anlarda, ilgili yazar adı/rumuzu belirtilerek Fikir Mahsulleri Ofisi'ne referans vermeyi unutmamalarıdır.

Hiç yorum yok: