17 Ocak 2010 Pazar

Fenerliler ve Türk Dili


“Mülûk-i nasara taraflarından gelen müraselatı tercemeye liyakat ve atabe-i şahaneme cebin-fersa olan elçilerin kelâm u meramlarını tefhime istidad u kudret nâsıye-i hallerinde nümayan olanlar” arasından seçilen divan-ı hümayun tercümanlarının (dragoman), 17. yüzyıldan itibaren, Fenerliler adıyla bilinen (Phanariots) Fener’in aristokrat ailelerinin üyeleri arasından çıktığını biliyoruz.


Toplumsal Tarih dergisi Ocak sayısında bir çevirim yayınlandı.Başlıktaki onun adı.Ayı yarıladık gerçi ama dergiyi -olur a- almak isteyen olabilir yine de, haber vereyim dedim kıymetli karilerimize.Bu yazının da içinde yer aldığı Fenerliler dosyası özellikle ilgi çekici bir dosya.
Bu yazının "fazlası için" bloga tıklamaktan fazlasını yapmanız gerekiyor yani.

Hiç yorum yok: